PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari
PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari
PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari
PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari
PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari
PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari
PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari
PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari
PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari
PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari
PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari
PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari
PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari
PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari
PLH Arkitekter│Boliger på Indiakaj│Photo: Rozbeh Zavari